हामी हाम्रो खाद्य प्रणाली, हाम्रा जेनेटिक कमन, हाम्रो साझा संसाधन वा हाम्रो लोकतन्त्र मा कर्पोरेट र कुलीन नियन्त्रण लाई चुनौती दिन बाट हतोत्साहित हुन सक्दैनौं। हरेक राष्ट्र मा सामाजिक परिवर्तन को इतिहास देखाउँछ कि राजनैतिक प्रणाली सुधार गर्न सकिन्छ, भले पनि बाटो लामो र जिगजैग हो। 
En Wenonah Hauter