#मौसम परिवर्तन

मानव समाजहरु यो समझ संग काम गर्नु पर्छ कि हामी प्रकृति को हिस्सा हौं, प्रकृति बाट अलग छैन। हामीले एक पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्नु पर्छ र हाम्रो समुदाय र हाम्रो ग्रह को पारिस्थितिक र संसाधन सीमा भित्र रहनु पर्छ। हामी एक दिगो समाज को समर्थन गर्दछौं कि संसाधनहरु लाई यस्तो तरीकाले उपयोग गर्दछ कि भावी पुस्ता लाई लाभ हुनेछ र हाम्रो पुस्ता को अभ्यास बाट पीडित छैन। यो अन्त्य गर्न को लागी हामी कृषि को अभ्यास गर्नु पर्छ कि माटो को भरपाई, एक ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था मा सार्नुहोस्, र तरिकाहरु मा बाँच्न कि प्राकृतिक प्रणाली को अखण्डता सम्मान।

GPUS_m_Green-Not-Greed_1_edited.jpg